Към началната страница

 

 

Доколкото връзката между мъжете и жените зависи от химия, от тайните и загадките на човешкия мозък, както и на други части от анатомията, имаме основания да направим паралел между въздействието на дрогите и въздействието на мъжете върху деликатното устройство на дамския организъм. За нуждите на настоящото изложение ще се опитаме да направим една примерна класификация на мъжете във връзка с влиянието им. Ще бъдат взети предвид редица аспекти на личното им присъствие, както физични и химични – грапавост, гладкост, аромат, съпромат, радиоактивност, цвят на косата, ръб на панталоните и т.н., така и метафизични, каквито са усмивката и шумът на стъпките му, когато минава покрай вас без да ви забележи.

Както към конвенционалните лекарствени средства, така и към мъжете се наблюдават случаи на резистентност. При това явление каквото и да направи въпросният субект, каквито и усилия да положи, те неминуемо са обречени на провал – дъхът на дамата няма да се учести, сърцето й няма да трепне даже хич. Такава реакция, или по-скоро липса на реакция, може да се получи и при случаи на прекалено продължителна употреба на един и същи мъж – при корабокрушенци и брачни двойки.

По-тежък вариант на предозиране с мъжа е получаването на непоносимост, която може да прерасне в отвращение, изразявано по различни начини – от редовно загаряне на любимата му храна до прегазването му с валяк веднъж или повече пъти.

На трето място могат да бъдат поставени екземплярите, чието въздействие е сравнимо с това на таблетките. След като великодушно или по предписание сте ги допуснали до близък контакт с организма си, на тях им е нужен известен срок да се инфилтрират и да се усети присъствието им. Приети външно или дори вътрешно, необходимо е да се изтърпи един гратисен период на “загряване”. При мотивираност и добра воля от ваша страна може да се окаже, че чакането си е струвало. Не са без значение и другите показатели на лабораторното наблюдение – време, място, марка на личния му автомобил, градус на питиетата.

При приемането на мъжете, както и при приемането на медикаменти, има момент на катализиране на усещанията под влияние на алкохола. Катализата може да бъде както ускоряваща, така и забавяща процесите, като твърда зависимост не може да бъде установена.

Преди да пристъпим към описанието и класификацията на последната важна група случаи, е необходимо да си поемем дълбоко дъх, да съберем мислите си и да поседнем преди тръгване. За тези мъже не бива да се говори несериозно и фриволно. Те са мерцедесите сред мъжете. Те дават смисъл на живота ви, дори когато го правят непоносим. Когато ви се виждат черни, в черното винаги има и нещо лъскавичко, което навява мисли за тънички презрамки и вечеря на свещи.

Тези хора никога не отговарят на очакванията ви – могат да ви спретнат Коледа през юли и маниакална депресия на Коледа. И най-беглото им докосване възбужда, фасът в саксията буди любов, не можете да откъснете поглед от чашата, от която той е пил чай. Срещата с такъв мъж е изпитание за характера, волята и принципите – в класическия случай ги губите, за щастие не безвъзвратно. Ако не се вземат спешни мерки, приемането на подобен мъж води до пристрастяване, частична или пълна загуба на паметта, изменения в характера, болестно напълняване или отслабване, алкохолизъм и забавяне на книгите от Градската библиотека.

Комбинациите от различни медикаменти и комбинациите от различни мъже могат да бъдат както изключително стимулиращи, така и опасни за живота. При всички случаи е необходимо да ги приемате по схема и да не забравяте кога с кого имате среща. Определено фактът, че се е наложило да прибегнете към двама мъже показва, че нито един от двамата не става и е време да потърсите нов, по-силен, по-качествен и по-ефикасен.

Задължително условие за добрия ефект от мъжете е да ги употребявате само ако са в срок на годност. Когато той изтече, ги изхвърлете, върнете ги в аптеката или там, от където сте ги взели, и открийте нещо ново.

Жената прави мъжа такъв, какъвто е. Един мъж може да се причислява към повече от една категория и дори към всички, зависи през какъв поглед го гледате и за какво ви трябва.

Макар и да съзнаваме колко бегъл и схематичен е нашият опит за внасяне на ред в противоречивия и объркан свят на мъжете, чувствата и относителната връзка между тях, ние скромно се надяваме, че той ще бъде последван от нови трудове по темата и ще бъде поне малко от полза за обществото.

 

 

Мария Донева Към началната страница

 

 

г2007 г. cherepov.free.bg Всички права запазени!